Sveriges säkraste kommun

Man har nyligen gjort en rapport där man tagit reda på vilka kommuner i Sverige som anses vara de säkraste. I topp finner vi kommunen Habo i Jönköpings län. Man har räknat samman summan av olyckor, bränder, inbrott, stöld och våldsbrott per 1000 invånare, och i Habo är den summan alltså lägst i landet. Andra kommuner som återfinns i toppen är Salem, Lomma, Öckerö och Bollebygd. Rapporten har tagits fram av Sveriges kommuner och Landsting, tillsammans med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Den visar bland annat att Sveriges kommuner blivit något säkrare de tio senaste åren, sett till olyckor och brott. Den största förbättringen har skett i förortskommuner, medan man i glesbygdskommuner fortfarande kan göra mycket för att förbättra arbetet kring brott, skador och olyckor. Om man ser till ungdomskriminaliteten är den inte värre i storstadskommuner utan den frågan är aktuell i hela landet.

Vad kan vi lära av detta?

Finns det då något vi kan lära av denna rapport? Vi skulle vilja framhålla en viktig sak: skaffa villalarm! En anledning till att Habo blev Sveriges säkraste kommun är att en väldigt hög andel av invånarna där har just villalarm installerat. En enkel försäkring mot såväl inbrott som bränder och andra ovälkomna olyckor. Det finns många företag som erbjuder villalarm, och de finns i många olika utformningar. Alltifrån enkla larm till hela paket med övervakningskameror och hela kitet. Annat man kan tänka på är att lämna någon lampa tänd när man går ut, att be en granne titta till huset då och då om man reser bort eller kanske sätta upp ett staket med låst grind runt huset.