Nytt liv för gamla byggnader

Det blir allt vanligare att befintliga byggnader byggs om och får nya användningsområden. Allra vanligast är att gamla industrilokaler görs om till gallerior, bostäder eller kontor, men det finns även mer långtgående förändringar.

  • I Söderköping har en gammal silo byggts om till att inrymma exklusiva bostadsrätter.
  • I Malmö har ett sjukhus byggts om till studentlägenheter, och detsamma har skett i den s.k. Skrapan på Södermalm i Stockholm, som tidigare inrymde Skatteverkets kontor.
  • I Östersund har flera verksamheter flyttat in i den gamla brandstationen. Smyckesföretaget Snö of Sweden köpte hela byggnaden 2009, etablerade sig på en femtedel av ytan och hyrde ut resten till bl.a. en restaurang i gamla ambulansgaraget, en reklambyrå och tälttillverkaren Hilleberg, vars namn har en särskild klang för rutinerade vildmarksrävar.
  • På ön Furillen utanför Gotland ligger designhotellet Fabriken, inrymt i de byggnader som hörde till det kalkstensbrott som tidigare fanns på ön.

Gentrifiering
Att göra om fastigheter på detta sätt är ganska gammalt, och ofta en del av den process som brukar kallas gentrifiering, alltså när medelklassen upptäcker ett område, startar kreativa verksamheter och driver upp kvadratmeterpriserna. Södermalm i Stockholm i allmänhet, och Hornstull i synnerhet, är de tydligaste svenska exemplen på detta. Förebilden är, som så ofta när det gäller Sverige, New York och London, där det blivit allt vanligare att konstnärer bor och arbetar i gamla fabrikslokaler, eller att entreprenörer startar verksamheter av olika slag. De svenska lagarna för användning av fastigheter gör dock att det är svårare i Sverige att bosätta sig i en fabrikslokal, eller att starta en restaurang där.

Hur blir framtiden?

Det är svårt att sia om på vilket sätt denna utveckling kommer att fortsätta, men klart är att den kommer att fortsätta. Några förslag på vad som skulle kunna hända framöver, mer eller mindre sannolika, är de följande:

  • Många kommunister och socialister drömmer nog om att bygga om Stockholms slott till billiga hyreslägenheter, men hur sannolikt detta är kommer vi inte att uttala oss om här.
  • En restaurang eller bar i den gamla reaktorn under Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
  • Ett lifestyle-hotell på något av de otaliga nedlagda regementen som idag finns runt om i Sverige.