Fuktskador i badrummet

I badrum är det fuktigt – det hör liksom till. Men därför är det också extra viktigt att se till att fukten inte samlar sig och skadar bostaden. Eller ännu värre – dig och dina anhöriga.

Om du misstänker en fuktskada i er bostad är det viktigt att den åtgärdas så snabbt som möjligt. Både för hemmets – och ert eget – bästa. Ni kan, till exempel, kontakta www.waterproof-stockholm.se för hjälp med fuktskadorna.

Om så är fallet kan ni lugna er med att ni i alla fall inte är ensamma: var tredje svenskt hus har problem med fukt och mögel. Och allra värst är det med småhusen – där är hela 7 av 10 hus drabbade. Och fuktskador är det vanligaste dolda felet som man missar vid husköp.

Undersökningar visar att materialval har stor inverkan på vilka effekter fuktsamlingar i badrummet får på bostaden. Olika väggkonstruktioner har olika fuktsäkerhet. Säkrast är de som inte innehåller något organiskt material – utan att istället använda en mer massiv betongkonstruktion. Sämst betyg får den kaklade och kartongklädda gipsskivan.

Fukt leder till mögel

Om det finns fuktsamlingar i en bostad börjar det snart att växa mögel och andra mikroorganismer. Dessa får sin näring från damm och annan normal hushållssmuts. Möglet kan sedan sprida sig genom, för ögat osynliga, sporer i luften:

Det är viktigt att förhindra att dessa partiklar sprids i byggnaden och att ventilationsanläggningen och byggnaden i övrigt inte kontamineras. – Folkhälsomyndigheten

Att leva bland fukt och mögel kan få skadliga effekter på människokroppen. Man kan utveckla astma och luftvägsinfektioner. Man kan även börja lida av huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Och särskilt utsatta är barn.